~අඳුරු පාළු කුටියක~

හිත පතුලේ පාමුල ම
අඳුරු පාළු කුටියක
සිර කලා මං මගේ
අඳුරු මතකයන් පොදිය

කුඩා සිදුරක් පවා
ඉතිරි නොවෙනා ලෙසට
සිහින් සරයක් පවා
පිටට නොඇසෙනා ලෙස

දොර පොළුද ඉබි යතුරු
දැමුවෙමි ඒ දොරට
සීල් තැබුවෙමි මම
පතුලේ ඒ අඳුරු කුටිය

දිනෙන් දින ගෙවීයත්ම
අමතක වුණා මට ම
මං සීල් කරපු ඒ
පාළු හුදකලා කුටිය

පාළු හැන්දෑවක දිනක්
මතකයන් දෝරේ ගියා
කුටිය පුපුරවාගෙන
මතකයන් පැන ගියා

නෑ සවියක් ඉතින්
යලිත් බැඳ දමන්නට
නොදැමුණු අසුන් මෙන්
දිව යනා මතකයන්..Comments

Post a Comment

Comment Hint

ඔබට comment සදහා Image, color text සහ marquee text ඇතුලත් කල හැකImages: [im]...........................[/im]

scrolling effect: [ma].....................[/ma]

font size: [si="2"]..............[/si]

font color: [co="red"].........................[/co]

centralize the text: [ce]..................[/ce]

scrolling effect in right side: [ma+]......................[/ma+]

box the comment: [box]....................[/box]

mark the comment: [mark].................[/mark]

background effect: [card="blue"].....................[/card]

image to fit the column(100%): [im#]...........................[/im]

Highlight the words: [hi="yellow"].........................[/hi]

Popular posts from this blog

~සුභ උපන්දිනක් තාත්තා~ Happy Birthday dad~

කිරිල්ලියකගේ විලාපය

මා නම් සඳකි පොළවට බට..